Регистрация / Вход

Сейчас на сайте

Сейчас 292 гостей и 6 зарегистрированных пользователей на сайте

Ресурсный правозащитный центр

РАСПП

Портал Credo. Непредвзято о религии   Civitas - ресурс гражданского общества

baznica.info   

РЕЛИГИЯ И ПРАВО - журнал о свободе совести и убеждений в России и за рубежом

 

адвокатское бюро «СЛАВЯНСКИЙ ПРАВОВОЙ ЦЕНТР»  

Религиоведение     Социальный офис

СОВА Информационно-аналитический центр   Религия и Право Информационно-аналитический портал

АкцииСПИСОК МИТРОПОЛИТОВ БОЛГАРСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, СОТРУДНИЧАВШИХ С ОРГАНАМИ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ - 17.01.2012

Печать

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ

НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

--------------------------------------------------------------------------------------

Р Е Ш Е Н И Е № 298/ 17.01.2012 г.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 2, т. 6 – ръководителите и членовете на управителните органи на религиозни общности – Българска православна църква – патриарх и митрополити.

След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И  :

установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на следните лица:

 

Три имена

Галактион Любенов Табаков

Дата на раждане

26.02.1949 г.

Място на раждане

гр. Ветрен

Вербувал го служител

о. р. Петър Хайтов на 23.09.1981 г., регистриран на 28.09.1981 г.

Ръководил го служител

о. р. Петър Хайтов; о. р. Ангел Славчев; майор Кирил Котов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Враца-ДС; ДС, управление VІ-ІІІ-І

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

агент

Псевдоними

Мишо

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните " за "Мишо".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Старозагорски митрополит Галактион

Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители

Три имена

Димитър Вълчев Топузлиев

Дата на раждане

11.11.1932 г.

Място на раждане

с. Хасовица, обл. Смолян

Вербувал го служител

о. р. Васил Иванов Вутов на 28.07.1972 г., регистриран на 15.08.1972 г.

Ръководил го служител

о. р. Васил Иванов Вутов; о. р. Кирил Котов; о. р. Сашко Илиев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-III-III, управление VI-III-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Добрев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в работно дело IР-10494-2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Видински митрополит Дометиан

Три имена

Иван Радионов Димов

Дата на раждане

10.05.1938 г.

Място на раждане

с. Момково, обл. Хасково

Вербувал го служител

Вербуван на 27.08.1980 г. г., регистриран на 05.09.1980 г., регистриран в ПГУ на 30.12.1982 г.; възстановен от о. р. Ангел Славчев на 16.11.1987 г., регистриран на 17.12.1987 г.

Ръководил го служител

о. р. Александър Златарев; о. р. Иван В. Петров; о. р. Орлин Владиков; подп. Стефан Генев; о. р. Ангел Славчев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Стара Загора-ДС; ДС, ПГУ-IV, управление VI-III-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент; секретен сътрудник

Псевдоними

Пенев; Германски

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5326; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните" за "Пенев".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Плевенски митрополит Игнатий

Три имена

Йоаникий Георгиев Неделчев

Дата на раждане

02.03.1939 г.

Място на раждане

с. Пет могили, обл. Сливен

Вербувал го служител

о. р. Н. Ганев на 17.02.1977 г., регистриран на 25.02.1977 г.; регистриран в управление VI от о. р. Кирил Котов на 18.08.1986 г.

Ръководил го служител

о. р. Н. Ганев; о. р. Кирил Котов; о. р. Сашко Илиев Цветанов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI; ДС, управление VI-III-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Кирилиевич

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 1018/ 27.02.1990 г. за унищожаване на личното и работното дело на "Кирилиевич"; писмо рег. № С 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-731 (Сл).

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Сливенски митрополит Йоаникий

Три имена

Йорго Иванов Стефанов

Дата на раждане

10.10.1950 г.

Място на раждане

с. Козаревец, обл. Велико Търново

Вербувал го служител

о. р. Иван Стоянов Тотев на 06.11.1975 г., регистриран на 14.11.1975 г.

Ръководил го служител

о. р. Иван Стоянов Тотев; майор Кирил Котов; о. р. Бойко Грозев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-В. Търново-ДС; ОУ на МВР-Ст. Загора-ДС; ДС, управление VI-III-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Ваньо

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 - 2 бр. и обр. 6; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните" за "Ваньо"; протокол рег. № КА-28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-495 (В.Т.); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-999 (Ст.З.).

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Великотърновски митрополит Григорий

Три имена

Йосиф Благоев Босаков

Дата на раждане

06.12.1942 г.

Място на раждане

с. Славовица, обл. Пазарджик

Вербувал го служител

кап. Кирил Иванов Котов на 19.12.1980 г., регистриран на 23.12.1980 г.; регистриран в ПГУ на 10.01.1983 г.

Ръководил го служител

о. р. Кирил Иванов Котов; о. р. Сашко Цветанов; ст. лейт. Христо Атанасов Кожухаров; лейт. Димо Дичев; ст. лейт. Иван Жеков; ст. лейт. Иван В. Петров; ст. лейт. Орлин Владиков; подп. Стефан Генев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-III-I, ПГУ-IV

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент; секретен сътрудник

Псевдоними

Николов; Зографов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31321 и в дело Ф1, а.е. 5759; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6

Снемане от действащия оперативен отчет

1988 г.

Публична длъжност или публична дейност

На САЩ, Канада и Австралия митрополит Йосиф

Три имена

Калиник Райчев Александров

Дата на раждане

12.03.1931 г.

Място на раждане

гр. Мъглиж

Вербувал го служител

о. р. Иван Йорданов Йончев на 01.07.1968 г., регистриран на 06.07.1968 г.

Ръководил го служител

о. р. Иван Йорданов Йончев; о. р. Тодор Димитров Тодоров; о. р. Иван Ст. Иванов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Русе-ДС; ОУ на МВР-Сливен-ДС; ДС, управление VI-III-III

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Рилски; Велко

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в работно дело IР-9982; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните " за "Велко".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Врачански митрополит Калиник

Три имена

Кирил Петров Ковачев

Дата на раждане

08.06.1954 г.

Място на раждане

с. Царев брод, обл. Шумен

Вербувал го служител

Регистриран в ПГУ на 29.06.1976 г.; възстановен от о. р. Кирил Котов на 01.06.1989 г., регистриран на 12.06.1989 г.

Ръководил го служител

полк. Христо Кирилов Маринчев; о. р. Ив. Дечев; о. р. Цв. Станимиров; о. р. Кирил Котов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ПГУ, управление VI-III

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

секретен сътрудник; агент

Псевдоними

Ковачев; Владислав

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5869; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 4 бр.; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните" за "Владислав".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Варненски и Великопреславски митрополит Кирил

Три имена

Натанаил Иванов Калайджиев

Дата на раждане

16.11.1952 г.

Място на раждане

с. Копривлен, обл. Благоевград

Вербувал го служител

полк. Христо Кирилов Маринчев през м. април 1980 г., регистриран в ПГУ на 13.11.1980 г.

Ръководил го служител

полк. Христо Кирилов Маринчев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ПГУ-ХIV, ПГУ-II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

секретен сътрудник

Псевдоними

Благоев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 7038; рег. дневник; картони – обр. 1 - 4 бр. и обр. 3.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Неврокопски митрополит Натанаил

Три имена

Симеон Димитров Костадинов

Дата на раждане

17.09.1926 г.

Място на раждане

гр. Варна

Вербувал го служител

Вербуван на 03.11.1964 г., регистриран на 11.11.1964 г.; регистриран в ПГУ на 17.02.1966 г.

Ръководил го служител

майор Христо Кирилов Маринчев; подп. Иван Захариев; о. р. Живко Попов; о. р. Емил Александров; о. р. Кольо Трънков; полк. Любомир Коцев; о. р. Дяко Христозов Дяков;  полк. Петко Ковачев; о. р. Петко Маринов Петков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление II-VIII-III, ПГУ-IV, ПГУ-Х

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент; секретен сътрудник

Псевдоними

Христов; Торис

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 6738 – 27 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Западно- и Средноевропейски митрополит Симеон

Три имена

Симеон Димитров Костадинов

Дата на раждане

17.09.1926 г.

Място на раждане

гр. Варна

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС, управление I

Документи, свързани с кариерното му развитие

През м. ноември 1967 г. е назначен за оперативен работник от строго секретния щат на управление I. Псевдоними "Христов" и "Торис".

Публична длъжност или публична дейност

Западно- и Средноевропейски митрополит Симеон

Три имена

Симеон Николов Димитров

Дата на раждане

15.10.1945 г.

Място на раждане

гр. София

Вербувал го служител

майор Кирил Иванов Котов на 20.10.1983 г., регистриран на 24.10.1983 г.

Ръководил го служител

майор Кирил Иванов Котов; кап. Ангел Славейков Славчев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-III-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Симеонов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33284; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Публична длъжност или публична дейност

Русенски митрополит Неофит

 

Забележка: Проверката на ръководителите и членовете на управителните органи  на Българската православна църква продължава.


Председател:

Евтим Костадинов Костадинов                                ................................

Зам. председател:

Орхан Ахмедов Исмаилов                           .....…………………

Секретар:

Румен Йорданов Борисов                           ..................................

Членове:

1. Апостол Иванов Димитров                                   ……………………

2. Валери Георгиев Кацунов                        ....………………….

3. Георги Матеев Георгиев                           ...………………….

4. Екатерина Петкова Бончева                                 …………………….

5. Татяна Колева Кирякова                          …………………….

6. Тодор Илиев Трифонов                           ……………………..

 

 

Источник: 

http://www.comdos.bg/Начало/Decision-View/p/view?DecisionID=386

 

 Rambler's Top100